گلند کابل برنجی: (Non armored cable gland)

گلند کابل برنجی: (Non armored cable gland)

گلند کابل بدون آرمور اصولا برای کابل های ساده و بدون آرمور استفاده می شوند که گلند کابل ها به جهت اتصال انتهای کابل یه تابلو برق یا محفظه های روشنایی برق و یا جعبه تقسیم استفاده می شوند.

گلند کابل به صورتی طراحی شده است که پس از ورود کابل به داخل گلند کابل به واسطه واشر گلند کابل که در آن تعبیه شده از ورود گرد و غبار و آب و از آسیب هایی که ممکن است به کابل وارد شود وجود دارد که در صورتی که از این آیتم استفاده نشود امکان این که در مدت زمان طولانی و یا در حین نسب کابل ها دچار آسیب شوند وجود دارد.

و توصیه می شود در مکان هایی که تابش نور آفتاب وجود دارد از گلند کابل فلزی استفاده شود.

• دامنه تولید گلند کابل:

  • M16-M75
  • Pg9-pg48
  • " 3 -" 1/2
  • متریال گلند کابل: برنج (Nickle plated brass)
  • نوع روکش گلند کابل:کروم
  • نوع بسته بندی گلند کابل:کارتن

Search