اتصالات نردبان کابل

اتصالات نردبان کابل با بهترین کیفیت و رعایت استانداردهای روز دنیا در کارخانه باکسیران و با همان مواد اولیه ای که نردبان کابل تولید شده است ساخته می شوند.

اتصالات نردبان کابل بسیار متوع بوده و بسته به عرض و ارتفاع نردبان کابل قابل تغییر می باشند که کارخانه باکسیران قابلیت تولید تمامی اتصالات را در سایز های متفاوت و ضخامت های مختلف را دارا می باشد. اتصالات نردبان کابل شامل موارد دیل می باشد:

  • زانویی نردبان کابل
  • سه راهی نردبان کابل
  • چهارراهی نردبان کابل
  • تبدیل نردبان کابل
  • رایزر افقی نردبان کابل
  • رایزر عمودی نردبان
  • رابط بغل بند نردبان کابل
  • درب پوش نردبان کابل و تمامی اتصالات

Search