اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل تولید شده در شرکت باکسیران با بهترین کیفیت و رعایت استانداردهای روز دنیا و از همان مواد اولیه ای که سینی کابل از آن ساخته شده می باشد که

شامل موارد ذیل می باشد:

لازم به ذکر است اتصالات انواع مختلفی داشته که شرکت باکسیران قابلیت تولید آن ها را داشته و بنا به سفارش مشتریان و یا طرح ها و نقشه های ارسالی امکان تولید را فراهم نموده است.

Search