سینی کابل مش

 

سینی کابل مش (Mesh cable tray) نوعی از سینی کابل که از مفتول SS316 تولید می گردد و موارد استفاده آن در محیط های پتروشیمی و پالایشگاهی و بالاخص در فضاهایی که میزان خورندگی اسیدی بالائی دارند و یا دمای بیشتر از محیط های صنعتی دارند که در صورت استفاده از سینی های کابل متداول امکان آسیب کابل های برق بیشتر می باشد.

Search