ریل مینیاتوری

ریل مینیاتوری نوعی ریل است که بیشترین مورد مصرف آن در تابلو های برق صنعتی است منتها مصارف متعدد دیگری نیز دارد.

ریل مینیاتوری تولید شده در شرکت باکسیران با ورق گالوانیزه شده تولید و به دست مشتریان می رسد.

طول استاندارد ریل مینیاتوری باکسیران یک متر می باشد اما به درخواست مشتریان در طول های دیگر نیز تولید می شود.

مشخصات ریل مینیاتوری:

متریال ریل مینیاتوری: ورق گالوانیزه شده

طول ریل مینیاتوری: 1 متر، 2 متر، 3 متر و... .

عرض ریل مینیاتوری: 4/44 میلیمتر

ضخامت ریل مینیاتوری: 1 میلیمتر

Search