ریل ها

ریل ها عمدتا در ساخت و سازها و لوازم الکتریکی متوسط تا سنگین استفاده می شوند.
ساختار ریل ها اغلب برای پشتیبانی و حمایت از سیم کشی ها می باشد.
طول استاندارد ریل ها 1 متر بوده که در مواردی بسته به نوع نیاز مشتری امکان تولید ریل در طول های متفاوت نیز وجود دارد.

ریل ها در کارخانه باکسیران با ورق های گالوانیزه شده تولید می شوند.

که توسط پیچ و مهره و اغلب مهره فنر دار به یکدیگر متصل می شوند.
به طور کلی ریل ها به چندین دسته تقسیم می شوند:
1- ریل بست چنگالی
2- ریل یونسترات (سی چنل)
3- ریل مینیاتوری
3-
ریل بست کابل

Search