جعبه تقسیم الکترونیکی ENCLOSURE

جهت نصب برد های الکترونیکی و همچنین استفاده در سیستم برقی انواع دستگاه های صنعتی با قابلیت نصب انواع push buton و selector switch با درجه حفاظت 1p67 تولید گردیده است .

• دامنه تولید:
FA1
FA2
FA3
FA4
• متریال : آلومینیوم دایکاست A413
• نوع روکش : free
• درجه حفاظت محیطی : 1p67
• نوع بسته بندی :کارتن

Search