سینی کابل

اتصالات سینی کابل و نردبان کابل

اتصالات سینی کابل و نردبان کابل

اتصالات سینی کابل و نردبان کابل برای ایجاد سیستم آسان جهت نصب طراحی و تولید می شوند.
اتصالات سینی کابل و نردبان کابل به عنوان یک سیستم مداوم و طبقه بندی شده برای تشکیل یک ساختار کامل به منظور حمایت، حفاظت و امنیت کابل هایی که درون سینی کابل و نردبان کابل قرار دارند می باشند.
اتصالات سینی کابل و نردبان کابل باید به صورت طبقه بندی شده و استاندارد نصب شوند تا بهترین و مناسب ترین تاثیر را دارا باشند.
اتصالات سینی کابل و نردبان کابل بسیار متعدد بوده که بسیاری از اتصالات سینی کابل و نردبان کابل به صورت استاندارد و عرف بوده که به نسبت هر سینی قابل تغییر می باشد. دسته دیگری از اتصالات سینی کابل و نردبان کابل نیز وجود دارد که بسته به سفارش مشتری بوده که این شرکت امکان تولید این نوع اتصالات سینی کابل و نردبان کابل را نیز دارد.
به طور کلی انتخاب نوع اتصالات سینی کابل و نردبان کابل که مورد استفاده است بنا به درخواست مشتری و محل اتصال سینی کابل و نردبان کابل و فضای موجود می باشد که در این صورت اتصالات سینی کابل و نردبان کابل می بایستی در زمان سفارش سینی کابل و نردبان کابل تعیین شود.
انواع اتصالات سینی کابل و نردبان کابل:
اتصالات سینی کابل و نردبان کابل به صورت مشترک بوده و تنها تفاوت آنها در نوع ساخت اتصالات سینی کابل و نردبان کابل می باشد که به شرح زیر است:
رابط سینی کابل و نردبان کابل:
رابط جهت اتصال دو سینی کابل و یا دو نردبان کابل به یکدیگر و یا اتصال لوازم جانبی به سینی کابل و نردبان کابل می باشند که به دو صورت رابط کف و رابط بغل بند هستند. برای سینی کابل هر دو نوع رابط بغل بند سینی کابل و هم رابط کف سینی کابل قابل استفاده است اما برای نردبان کابل فقط از رابط بغل بند استفاده می شود. در تولید رابط بغل بند سینی کابل و نردبان کابل به ارتفاع سینی کابل و نردبان کابل توجه می شود که بسته به ارتفاع تعداد پانچ های روی دیواره رابط بغل بند سینی کابل و نردبان کابل نیز تغییر می کند که به صورت استاندارد 4 سوراخ، 6 سوراخ و 8 سوراخ می باشند. و در تولید رابط کف سینی کابل عرض سینی کابل درخواستی مورد توجه است که این نوع رابط نیز در ابعاد مختلف از 5 سانتیمتر تا 1 متر قابل تولید می باشد.
رابط بغل بند سینی کابل و نردبان کابل نیز خود به دو صورت رابط بغل بند ساده یا غیر قابل تنظیم سینی کابل و نردبان کابل و رابط بغل بند قابل تنظیم سینی کابل و نردبان کابل می باشد که رابط های قابل تنظیم سینی کابل و نردبان کابل نیز به دو صورت افقی و عمودی قابل تولید هستند که در تولید این نوع رابط ها هم به ارتفاع سینی کابل و نردبان کابل توجه می شود و تعداد پانچ ها نیز به همین ارتفاع بستگی دارد.
زانویی سینی کابل و نردبان کابل:
زانویی در سینی کابل و نردبان کابل قابل استفاده بوده که در تولید آن به عرض و ارتفاع محصول توجه می شود که در تولید زانویی سینی کابل و نردبان کابل شعاع خمش نیز مورد توجه است و در صورتی که مشتری نظری در این مورد نداشته باشد به صورت استاندارد در نظر گرفته می شود.
زانویی سینی کابل و نردبان کابل به صورت 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه و 90 درجه می باشند.
سه راهی سینی کابل و نردبان کابل:
سه راهی نیز در سینی کابل و نردبان کابل قابل استفاده بوده که به دو صورت برابر یا Equal یا نابرابر Unequal می باشد. در سه راهی سینی کابل و نردبان کابل Equal هر سه طرف سینی کابل و نردبان کابل به یک ابعاد می باشند اما در سه راهی سینی کابل و نردبان کابل Unequal هر طرف سه راهی سینی کابل و نردبان کابل با یکدیگر برابر نیستند. که در تولید سه راهی سینی کابل و نردبان کابل به عرض و ارتفاع محصول توجه می شود و همچنین در تولید سه راهی سینی کابل و نردبان کابل شعاع خمش نیز مورد توجه است و در صورتی که مشتری نظری در این مورد نداشته باشد به صورت استاندارد در نظر گرفته می شود.
چهار راهی سینی کابل و نردبان کابل:
چهار راهی نیز در سینی کابل و نردبان کابل قابل استفاده بوده که به دو صورت برابر یا Equal یا نابرابر Unequal می باشد. در چهار سینی کابل و نردبان کابل Equal هر چهار طرف سینی کابل و نردبان کابل به یک ابعاد می باشند اما در چهار راهی سینی کابل و نردبان کابل Unequal هر طرف چهار راهی سینی کابل و نردبان کابل با یکدیگر برابر نیستند. که در تولید چهار راهی سینی کابل و نردبان کابل به عرض و ارتفاع محصول توجه می شود و همچنین در تولید چهار راهی سینی کابل و نردبان کابل شعاع خمش نیز مورد توجه است و در صورتی که مشتری نظری در این مورد نداشته باشد به صورت استاندارد در نظر گرفته می شود.
رایزر سینی کابل و نردبان کابل:
رایزر سینی کابل و نردبان کابل به دو صورت رایزر درونی سینی کابل و نردبان کابل و رایزر بیرونی سینی کابل و نردبان کابل می باشند. که در تولید رایزر درونی و بیرونی سینی کابل و نردبان کابل به عرض و ارتفاع سینی کابل و نردبان کابل مورد نظر توجه می شود.
ردیوسر یا تبدیل سینی کابل و نردبان کابل:
ردیوسر یا تبدیل سینی کابل و نردبان کابل در سه نوع تبدیل راست سینی کابل و نردبان کابل، تبدیل راست سینی کابل و نردبان کابل و تبدیل مستقیم سینی کابل و نردبان کابل می باشند که در تولید تبدیل سینی کابل و نردبان کابل ارتفاع و عرض کف سینی کابل و نردبان کابل مورد نیاز است. و تعیین تعداد تبدیل سینی کابل و نردبان کابل و جهت آن بهعهدهمشتری و فضای کاری آن دارد.
دیوایدر یا جدا کننده سینی کابل و نردبان کابل:
دیوایدر یا جدا کننده سینی کابل و نردبان کابل محصولی است که در کف سینی کابل و نردبان کابل به جهت جدا سازی کف سینی کابل و نردبان کابل در عرض های دلخواه قرار می گیرد که به عنوان مثال به وسیله دو عدد دیوایدر سینی کابل و نردبان کابل یک سینی کابل و نردبان کابل به عرض 30 سانتیمتر را به سه ردیف 10 سانتیمتری جدا کرد.
دیوایدر یا همان جدا کننده سینی کابل و نردبان کابل اکثرا در مواقعی استفاده می شود که بخاهیم چند رشته کابل مختلف را از یکدیگر جدا کنیم که در این روش دسترسی آسان تر خواهد شد.
ته بند یا درپوش انتهایی یا End Plate سینی کابل و نردبان کابل:
درپوش انتهایی سینی کابل و نردبان کابل قطعه کوچکی است که جهت انسداد انتهای سینی کابل و نردبان کابل مورد استفاده می باشد.
Hold Down Clamp سینی کابل و نردبان کابل:
Hold Down Clamp قطعه ای است جهت اتصال سینی کابل به ساپورت ها و ریل
کاور کلمپ (Cover Clamp) سینی کابل و نردبان کابل:
کاور کلمپ سینی کابل و نردبان کابل قطعه ای است که درب سینی کابل و نردبان کابل را به خود سینی کابل و نردبان کابل چفت می کند و در مواردی که سینی کابل و نردبان کابل دارای درب پوش می باشند استفاده می شود به جهت امنیت بیشتر که در موارد احتمالی وجود دارد.
ساپورت سینی کابل و نردبان کابل:
ساپورت سینی کابل و نردبان کابل انواع مختلفی را شامل می شوند که به صورت کلی به دو نوع ساپورت دیواری سینی کابل و نردبان کابل و ساپورت سقفی سینی کابل و نردبان کابل تقسیم می شوند که تنوع بسیار زیادی را در آنها می توان مشاهده کرد.
در کلیت انواع ساپورت و موارد استفاده آن همانطور که از اسم آن مشخص است به جهت حفاظت سینی کابل و نردبان کابل مورد استفاده قرار می گیرد. و نوع انتخاب آن بسته به فضا و محیط کاری و مکان های نصب سینی کابل و نردبان کابل و همچنین میزان وزنی که یک ساپورت سینی کابل و نردبان کابل می بایستی متحمل شود قابل انتخاب و قابل ساخت می باشند. که در انتخاب نوع ساپورت سینی کابل و نردبان کابل باید توجه زیادی به وزن و تعداد کابل هایی که درون سینی کابل و نردبان کابل قرار می گیرند شود چرا که با انتخاب ضخامت ورق ب جهت ساخت ساپورت سینی کابل و نردبان کابل رابطه ای مستقیم دارد.
لازم به ذکر است که تمامی اتصالات و لوازم جانبی سینی کابل و نردبان کابل که در بالا به صورت مختصر به آنها اشاره شد در بیشتر موارد بنا به درخواست مشتری قابل تغییر بوده و می توان آنها را بنا به درخواست خریدار تولید و عرضه کرد که این اتصالات سینی کابل و نردبان کابل با ضخامت های مختلف به دو صورت گالوانیزه گرم و ساخته شده با ورق گالوانیزه تولید می شوند. همچنین تمامی اتصالات سینی کابل و نردبان کابل بنا به درخواست مشتریان دارای درب هم خواهند بود و بعلاوه این که تمامی اتصالات متناسب با سینی کابل و نردبان کابل بوده و پانچ های اتصالات سینی کابل و نردبان کابل نیز قابل تغییر می باشد. همچنین تمامی اتصالات سینی کابل و نردبان کابل بر اساس به روز ترین ماشین آلات ساخت سینی کابل و نردبان کابل و از بهترین مواد اولیه و طبق استاندارد های به روز شده تولید می می باشند.

Search