نربان کابل

سینی کابل و نردبان کابل -انواع

سینی کابل

نردبان کابل


انواع مختلف سینی کابل و نردبان کابل کاربرد های مختلفی دارند. سینی کابل و نردبان کابل سخت و سنگین، حداکثر حفاظت را برای انواع کابل ها فراهم می کند، اما برای ورود یا خروج کابل ها نیاز به سینی کابل و نردبان کابل به صورت تکه ای و یا استفاده از اتصالات است. سینی کابل و نردبان کابل یک محفظه عمیق و محکم برای کابل ها، است.
سینی کابل پانچ شده و نردبان کابل که دارای پله هستند به صورت تهویه عمل کرده و اجازه می دهند تا گردش هوا در اطراف کابل ها به جریان در آمده همچنین آب در صورت بارش در فضای خارجی و یا برخی از گرد و غبار های موجود در هوا از طریق این محفظه ها قابل تخلیه هستند. همچنین امکان خروج کابل های کوچک از سینی کابل و نردبان کابل از طریق سوراخ های تهویه در سینی کابل و پله ها در نردبان کابل می باشد که نوعی دسترسی سریع و آسان جهت موارد ضروری می باشد. سینی کابل و نردبان کابل دارای ساپورت هایی هستند که وظیفه ی نگه داری و پشتیبانی را دارند که فواصل منظم به ترتیب از 100 تا 300 میلی مترقابل نسب می باشند که انواع مختلفی دارند.
گاهی ممکن است در بالای سینی کابل و نردبان کابل پوششی قرار گیرد که وظیفه محافظت از کابل ها به جهت سقوط اشیاء مختلف بر روی آن ها و جلوگیری از ورود گرد و غبار و آب را دارند که به آنها درب سینی کابل یا کاور سینی کابل و درب نردبان یا کاور نردبان کابل کابل گفته می شود. سینی کابل و نردبان کابل که در محیط های بیرونی استفاده می شوند بیشتر ممکن است در مکان های گرد و خاکی باشند و یا امکان ریزش آوار، از جمله گرد و غبار، یخ یا برف و باران را داشته باشند که در این موارد از درب سینی کابل و نردبان کابل استفاده می شود.
سینی کابل و نردبان کابل سبک تر با ضخامت کمتر در شرایطی که تعداد زیادی از کابل های کوچک استفاده می شود، مناسب تر است مانند کابل های شبکه تلفن یا کامپیوتر.
در مواردی هم برای سبک تر شدن از سینی کابل مش هم استفاده می شود این سینی ها ممکن است از سیم مش یا همان مفتول ساخته شده باشند، که به نام سبد کابل نیز گفته می شود.

برای حفظ و پشتیبانی از کابل ها در هنگام تغییر ارتفاع یا جهت یک سینی کابل و نردبان کابل، تمامی اتصالات نیز به تناسب ارتفاع سینی کابل و نردبان کابل تغییرمی کنند که این
اتصالات سینی کابل و نردبان کابل با خود سینی کابل و نردبان کابل سازگار بوده و اصولا هر سازنده ای سبک خاصی در ساخت اتصالات سینی کابل و نردبان کابل دارد.

 

Search